Privacybeleid

Privacybeleid

Wie wij zijn

www.evoolea.be | www.evoolea.nl
EVOOLEA
Van Eycklei 9 bus 5
2018 Antwerpen, België
@: info(at)evoolea.be
Tel: +32 499 43 76 03 (tussen 9h00 en 12h00)
Ondernemingsnummer: BE 0724.756.284
Geregistreerd bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) sinds 02/07/2019

Persoonsgegevens die wij verwerken

EVOOLEA verwerkt je (persoons)gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken.
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Locatiegegevens
Gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, een bestelling te doen, in correspondentie en telefonisch:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@evoolea.be, dan kunnen wij deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EVOOLEA verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • EVOOLEA analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  • EVOOLEA volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
  • EVOOLEA verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

EVOOLEA maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming met betrekking tot zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EVOOLEA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor inschrijving op onze nieuwsbrief vragen wij je naam en e-mailadres. Voor aanmaken van een account vragen wij je naam, (verzend- en/of factuur-) adres, e-mail en/of telefoonnummer. Voor een bestelling verzamelen wij je naam, (verzend- en/of factuur-) adres, e-mail en/of telefoonnummer, betaalgegevens. Voor het organiseren en afhandelen van de online betalingen maken wij gebruik van de diensten van Mollie (payment service provider). Voor het verzenden van bestellingen maken we gebruik van de diensten van MyParcel (en indirect van BPost, DPD of PostNL). Nieuwsbrief- en accountgegevens bewaren we totdat we van jou een aanvraag tot verwijdering van je inschrijving of account ontvangen. Gegevens benodigd voor een (eenmalige) bestelling worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de betreffende bestelling.

Delen van persoonsgegevens met derden

EVOOLEA verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. EVOOLEA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

EVOOLEA gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. EVOOLEA gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Functionele cookies

Wij gebruiken cookies ten behoeve van de essentiële functionaliteit van de website. Dit betreft bijvoorbeeld functionaliteit ten behoeve van inloggen en de winkelwagen.

Naam cookieDoel
woocommerce_cart_hashIs winkelwagen inhoud gewijzigd?
woocommerce_items_in_cartIs winkelwagen inhoud gewijzigd?
wp_woocommerce_session_Welke winkelwagen gegevens horen bij deze gebruiker?
wordpress_logged_inIs de gebruiker ingelogd?
wordpress_secWordPress security
mailchimp.cart.current_emailNieuwsbrief functionaliteit
mailchimp_user_emailNieuwsbrief functionaliteit

Analytische cookies

Om de website te verbeteren, gebruiken wij cookies voor het meten van het gebruik van de website.

Naam cookieDoel
_gaHoe gebruikt de bezoeker de website? 
_gatVerzoeksnelheid regelen. 
_gidHoe gebruikt de bezoeker de website?
mailchimp_landing_siteVia welke pagina  is de gebruiker binnengekomen?

Tracking cookies

Wij gebruiken geen cookies die je persoonsgegevens verwerken of op een andere manier invloed hebben op je privacy. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door EVOOLEA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info(at)evoolea.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . EVOOLEA wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EVOOLEA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info(at)evoolea.be