PROEVEN

‘Proeven’ is een multi-sensoriaal evenement. Als we eten of drinken dan ruiken we (met de neus maar ook via de mond), voelen we (met onze lippen, onze tong, onze mond en zelfs met onze keel) en proeven we (met onze tong). Al die sensaties kunnen we ‘waarderen’ in verschillende termen.

En hoewel de kleur van een olie wel degelijk onze (smaak)perceptie zal beïnvloeden, proeven we objectief gezien níet met onze ogen. Het is zelfs een oud fabeltje dat de kleur van olijfolie ook maar iets zegt over haar kwaliteit. Niet voor niets gebruiken professionele smaakpanels (blauw) gekleurde proefbekertjes om de invloed van kleur op hun oordeel uit te sluiten.